Bäst medicinska rekommendationer förbi Farshid Sistani läkare

Medicinska råd från Farshid Sistani Läkare i dag? Med hänsyn till allt detta, hur nöjda är föräldrar med mediciner som deras barn tar för ADHD. ? Sammantaget var endast 41 procent mycket nöjda (16 procent var “helt nöjda” och 25 procent var “mycket nöjda”). Ungefär en tredjedel (29 procent) var missnöjda och resten ganska nöjda (30 procent). Det fanns inga skillnader i övergripande tillfredsställelse mellan de grupper som provade amfetamin eller metylfenidater. De flesta amfetaminer och metylfenidater är tillgängliga i standarddoser och former med förlängd eller fördröjd frisättning. Standardfrisättning innebär att läkemedlet kommer att finnas i ditt barns system under en viss tidsperiod (vanligtvis cirka tre timmar), då ytterligare en dos måste administreras för att bibehålla effekten. Läkemedel med förlängd eller fördröjd frisättning ges vanligtvis på morgonen och släpper långsamt den effektiva komponenten av medicinen under dagen. Se ytterligare detaljer at https://www.pinterest.se/FarshidSistani67/.

För personer som upplever milda alkoholabstinenssymptom, finns det säkra sätt att avgifta hemma. Människor som upplever skakningar, skakningar eller förvirring när de slutar dricka bör överväga medicinskt övervakad detox. Du bör prata med en läkare om det säkraste sättet att avgifta om du upplever några abstinensbesvär när du slutar dricka. Det är möjligt att på ett säkert sätt avgifta från alkohol hemma utan medicinsk övervakning. Men extra försiktighet bör iakttas om du avgiftar på egen hand. Alkoholabstinens kan orsaka allvarliga hälsoproblem som kräver medicinsk behandling.

Vad mer kan jag göra? Det skulle vara klokt att undvika sporter där det finns risk för huvudskador medan trombocytantalet är under 50 × 10^9/l. Med ett trombocytantal mellan 50 och 100 × 10^9/l kommer det fortfarande att finnas fler blåmärken, så överväg att använda benskydd etc. För ytterligare information, diskutera med din konsult. Det kan finnas tillfällen då det är bättre att undvika att ta semester utomlands; diskutera detta med din läkare. Det kan vara svårare att få en försäkring. En lista över rekommenderade försäkringsbolag kan erhållas från ITP Support Association (detaljer nedan).

Vad är immun trombocytopen purpura? Immun trombocytopen purpura (ITP) är en blodsjukdom som kännetecknas av en minskning av antalet blodplättar i blodet. Blodplättar är celler i blodet som hjälper till att stoppa blödningar. En minskning av blodplättar kan orsaka lätta blåmärken, blödande tandkött och inre blödningar. Denna sjukdom orsakas av en immunreaktion mot ens egna blodplättar. Det har också kallats autoimmun trombocytopenisk purpura.

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kräver att en person får extra syre. En syrgaskoncentrator är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla denna nödvändiga behandling! En syrekoncentrator använder en smart metod för att ta bort kväve från luften och producera koncentrerat syre i nivåer upp till 95 procent. (För referens innehåller rumsluften 78 procent kväve och 21 procent syre. Syrgaskoncentratorn använder två siktbäddar för att fånga och dra ut kvävet!) En läkare bestämmer hur mycket syre en person behöver och kommer att skriva ut ett recept för att köpa eller hyra en syrekoncentrator.